Boşanma davası hakkında bilmeniz gereken her şey

Boşanma davası nasıl açılır? Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma davası için avukat tutmak gerekli midir? Velayet kime verilir? Anlaşmalı boşanma nasıl olur? İşte boşanma davası hakkında bilinmesi gereken her şey...

Boşanma davası hakkında bilmeniz gereken her şey

Boşanma davası nasıl açılır? Türk Medeni Kanunu'na göre boşanma davası için avukat tutmak gerekli midir? Velayet kime verilir? Anlaşmalı boşanma nasıl olur? İşte boşanma davası hakkında bilinmesi gereken her şey...

Boşanma davası hakkında bilmeniz gereken her şey
11 Mayıs 2019 - 17:21

Boşanma davası açmak için eşlerden birisi son 6 aydır ikamet ettiği yerdeki mahkemeye yada aile mahkemesine başvurabilir. Eğer eşlerden birisi yabancı kökenliyse bulunulan ülkede mahkeme kabul görmüş ise yapılması gereken Türkiye'de de bir tanıma tenfiz davası açılmasıdır. Boşanma yurtdışında çoktan gerçekleşmişse Türkiye'deki mahkemelerde bu karar tescil edilmeli.

BOŞANMA DAVASI NASIL AÇILIR?
Boşanma davası dilekçesi için başvuran kişinin kendisinin ve karşı tarafın nüfus ve adres bilgileri yeterli gelmektedir. Verilen dilekçede boşanma sebebi, görülen zarar ve talep edilen tazminat gibi başlıklar detaylı belirtilmeli.

BOŞANMA DAVASI İÇİN AVUKAT TUTMAK GEREKLİ Mİ?

Hukuken boşanma davası açmak için bir avukata ihtiyacınız yok. Fakat anlaşmalı boşanmalarda dahi kişinin kendi haklarını daha iyi muhafaza edebilmesi adına bir avukat talep etmesinde yada tutmasında fayda var.
Boşanma kararının hakim tarafından verilmesinin ardından karar temyizden geçer ve nüfus müdürlüğüne talimat yazısı gider. 

BOŞANMA DAVASI ÇEŞİTLERİ VE SEBEPLERİ
Anlaşmalı boşanma: Çocuk velayeti, maddi tazminat vb konularda çiftlerin anlaşarak mahkemeye geldiği boşanma türüdür. Her protokolde anlaşıldığı için yalnızca hakimin çiftleri yada avukatları dinlemesi ve kararı onaylaması gerekir.

Genel boşanma/ Şiddetli geçimsizlik: Bu boşanma davasında, davayı açan kişi karşı tarafın kusurunu delil ve tanıklarla ispat etmek durumundadır.
Özel boşanma sebepleri: Çiftlerden birisinin akıl hastalığı, cana kast, zina, onur kırıcı davranış gibi davranışlar sebebiyle açılan davadır.

BOŞANMA DAVASI HANGİ SEBEPLE REDDEDİLİR?
Hakim, boşanma davası taraflarını dinleyip delilleri inceledikten sonra davanın görülmesini kabul eder. Kanunda bulunan 'Kusurlu tarafın boşanma davası açmaya hakkı yoktur' ilkesi bazında tarafları dinler ve eğer davayı açan kişiyi kusurlu bulursa davayı reddedebilir.
Özel boşanma sebeplerinde iddia edildiği gibi akıl hastalığı yoktur raporu alınabilirse dava reddedilir. Yine zina, onur kırıcı davranış gibi iddialarla açılan davalarda deliller yetersiz olursa dava reddedilecektir.

BOŞANMAK İÇİN KANIT GÖSTERMEK ZORUNLU MUDUR?
Eğer boşanma davası açarken herhangi bir iddiada bulunursanız bunu delil veya tanıklarla ispatlamakla yükümlü kılınırsınız. 

EŞLERDEN BİRİSİ BOŞANMAK İSTEMİYORSA NE OLUR?
Hakim açılan davayı delil ve tanıklarla inceledikten sonra davada kesin hükmü verir. Eğer deliller ve tanıklar ışığında boşanma kararı çıkması gerekiyorsa istemeyen taraf en fazla farklı yöntemler kullanarak 1 yada 2 celse kararı geciktirebilir.

ANLAŞMALI BOŞANMA NASIL OLUR?
Anlaşmalı boşanmak isteyen çift en az 1 yıl kadar evli kalmış olmalıdır. Hakimin verdiği tarihte kişiler yada tayin edilen vekiller orada bulunmalıdır ve taleplerini yinelemelidir. 

BOŞANMA DAVASINDA VELAYET KİME VERİLİR?
Boşanma davalarında velayet söz konusu olduğunda ebeveynlerden ziyade çocuk önplandadır. Çocuğun geleceği düşünülerek karar verilir. Genelde anne aksi bir tutum takınmazsa çocuk velayetleri anneye verilmektedir. Kadın çalışmıyor olsada bu durum değişmez.

Kadın, talep ettiği nafakayı daha sonra farklı sebepler sunarak ve bunları kanıtlayarak arttırabilir.

BOŞANMA DAVASI NE KADAR SÜRER?
Anlaşmalı gerçekleşen boşanma davalarında genelde 2-3 ay arasında karar verilir. Çekişmeli sürecek davalarda ise bu süre 1 yıldan 3 yıla kadar uzayabilir. 


YORUMLAR

  • 0 Yorum